Informacja RODO

Dotycząca fanpage’a na portalu Facebook oraz Instagram

 

I

[Zawartość polityki prywatności administratora]

1. Polityka prywatności administratora to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników portalu Facebook oraz Instagram na fanpage’ach administratora. W niniejszej polityce prywatności administrator zawarł jednocześnie wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymać zgodnie z RODO.

2. Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych w związku z fanpage’ami na portalach społecznościowych.

 

II

[Kontakt]

1. Administratorem Danych osobowych fanpage’ów facebook oraz Instagram jest EXPO- Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy al. Politechniki 4, 93-590 Łódź, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000069123, NIP 725-000-55-16, REGON 001412609.

2. Użytkownicy mogą kontaktować się z administratorem:

a) korespondencyjnie na powyżej podany adres,

b) e-mailowo: info@expo-lodz.pl,

c) telefonicznie: 48 42 636298,

d) poprzez Inspektora Ochrony Danych: Adam Skwara, adres e-mail:a.skwara@armsafield.com.

 

III

[Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych osobowych]

 

1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia im korzystania z fanapage’a. Administrator i posiada informacje o:

a) polubieniu fanpage’a,

b) aktywności na fanpage’u,

c) treści komentarzy i postów zamieszczonych przez użytkowników,

d) treści wiadomości otrzymanych od użytkowników,

e) wizerunku osoby uczestniczącej w imprezie organizowanej we współpracy z administratorem,

2. Dane te są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego jakim jest:

a) komunikacja z użytkownikami- poprzez komentarze oraz wiadomości prywatne,

b) działania marketingowe i PR-owe m.in. poprzez umieszczanie zdjęć z imprez organizowanych we współpracy z EXPO Łódź.

 

IV

[odbiorcy danych osobowych]

 

1. W zakresie danych, które kierowane są do nas poprzez prywatne wiadomości odbiorcami będą podmioty prowadzące za administratora strony na portalu Facebook oraz Instagram.

2. W związku ze specyfiką powyższych portali, informacje o osobach obserwujących, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczone przez użytkowników są jawne.

 

V

[Okres przechowywania danych]

 

1. Treść korespondencji będzie przetwarzana na czas niezbędny do załatwienia sprawy użytkownika nie dłużej niż rok od wysłania wiadomości.

2. Zdjęcia na których znajdują się osoby, które uczestniczyły w imprezach zorganizowanych we współpracy z Administratorem przetwarzane są do czasu wyrażenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Informujemy, że wzięcie udziału w imprezie organizowanej we współpracy z Administratorem równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na możliwość publikacji zdjęć na na fanpege’ach EXPO Łódź. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych jakim jest wizerunek osoby dostępna jest w siedzibie administratora oraz na stronie internetowej EXPO Łódź.

3. W związku ze specyfiką portali Instagram oraz Facebook, administrator nie ma wpływu na czas przechowywania przez Państwa informacji zamieszonych jawnie na fanpage’ach.

 

 

VI

[Prawa osób, których dane dotyczą]

 

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

a) dostępu do danych,

b) do otrzymania kopii danych,

c) do sprostowania danych,

d) do usunięcia danych,

e) do ograniczenia przetwarzania,

f) do przenoszenia danych,

g) do sprzeciwu,

2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się wykorzystując dane kontaktowe opisane w pkt II niniejszej polityki.

 

VII

[Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, jeśli stwierdzi, że jego dane są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.

 

 

VIII

[Zmiana polityki]

 

1. Polityka prywatności może być uzupełniania lub uaktualniania zgodnie z bieżącymi potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom.